Menüü

+372 631 5860

Privaatsuspoliitika

Café Boulevard töötleb klientide andmeid selleks, et osutada ja vahendada e-poe poolt pakutavaid teenuseid, samuti meie tegevust reguleerivate seadustega meile pandud kohustute täitmiseks ning üldistel ärilistel eesmärkidel.

Privaatsuspoliitika põhimõtted:

 • Üldjuhul saame andmed otse Teilt, kui teete päringu meie veebilehe kaudu, telefoni või e-kirja teel või ostate teenuseid otse, meie juurde kohale tulles. Isikuandmeteks on andmed, mida klient esitab tellimuse vormistamisel: ees-ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, pangarekvisiidid.
 • E-poes oma isikuandmeid sisestades annate Te õiguse oma andmeid töödelda ning lubate kasutada teenuse osutamise eesmärgil. Café Boulevard ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kullerteenust pakkuvale ettevõttele, mis on vajalik toodete kliendile kätte toimetamiseks.
 • Café Boulevard tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.
 • Andnud püsikliendiprogrammi Radisson Rewards liikmena vastava selgesõnalise nõusoleku, võime Café Boulevard kliendi paremaks teenindamiseks saata Teie isikuandmed töötlemiseks Radisson Hotel Groupile ka väljapoole Euroopa Liitu ja Euroopa majanduspiirkonda Ameerika Ühendriikidesse vastavalt Privacy Shield põhimõtetele. Kõikidel klientidel on igal ajal õigus eelnevalt antud nõusolek tagasi võtta.
  Radisson Hotel Groupilt saab privaatsuse kohapealt küsida: privacyquestion@radissonhotels.com ja täpsemalt lugeda siit.

Kliendi õigused:

 • Kliendil on õigus nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või ebaõiged, samuti muudel õigusaktidega ettenähtud juhtudel. Kliendil on õigus oma andmete käitlemise kohta saada informatsiooni. Kliendil on õigus nõuda andmete töötlemise lõpetamist ning olemasolevate andmete kustutamist, kui see on vajalik tema õiguste seaduslikkuse tagamiseks, samuti muudel õigusaktidega ettenähtud juhtudel.
 • Cafe Boulevardi uudiseid ning pakkumisi saadetakse uudiskirja kujul e-posti aadressile ainult juhul, kui Te olete selleks avaldanud soovi e-poe või uudiskirja tellimisvormi kaudu. Lisaks Cafe Boulevardi uudistele ja pakkumistele sisaldavad saadetavad uudiskirjad ka sama juriidilise isiku (Hotell Olümpia AS) alla kuuluvate Tervisekeskuse Club26 ja Restoran Senso uudiseid ja pakkumisi. Teil on võimalik igal ajal loobuda e-postile saadetavatest uudiskirjadest, andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

Turvalisus:

 • Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.
 • Café Boulevard rakendab kliendi isikuandmete kaitseks kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas nii administratiivseid kui ka tehnilisi. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kliendi esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused:

 • Cafe Boulevard jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitika tingimusi, avaldades kodulehel hetkel kehtiva privaatsuspoliitika ja tagades, et sõltumata muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse tagatud. Palun külastage seda lehekülge uuendustega tutvumiseks korrapäraselt.
 • Privaatsuspoliitika osas tekkinud täiendküsimustega palume pöörduda e-posti aadressile info.olumpia.tallinn@radissonblu.com.